Tất cả các sản phẩm

0₫

LK1C

0₫

LK1C-2K

0₫

LK1C-3K

0₫

LK2C

0₫

LK2C-2K

0₫

LK2C-3K

0₫

LK3C

0₫

LK3C-2K

0₫

LK3C-3K

0₫

LK4C

0₫

LK4C-2L

0₫

LK4C-3K

0₫

LK5C-4K

0₫

LK6C

0₫

LK6C-3K

0₫

LK6C-4K

0₫

LK6C-5K

0₫

TM1

0₫

TMK2

0₫

TMK3

0₫

TMK3L

0₫

TMK3M

0₫

TMK4

0₫

TMK6

0₫

TMK2C

0₫

TMK5

0₫

TMK7

0₫

GD02

0₫

GD03

0₫

GD04

0₫

TMG1A

0₫

TMG4A

0₫

TMG2S2

0₫

TMK2K

0₫

MN-101

0₫

MN-151

0₫

MN-201

0₫

MN-20

LK1C

LK1C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 1 khoang cánh mở, bên trong có 2 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. ...

0₫

LK1C-2K

LK1C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 2 khoang cánh m ở , bên trong mỗi khoang có 1 đợt...

0₫

LK1C-3K

LK1C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 3 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo...

0₫

LK2C

LK2C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 2 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo đồ. Trên...

0₫

LK2C-2K

LK2C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh...

0₫

LK2C-3K

LK2C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh...

0₫

LK3C

LK3C

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK3C-2K

LK3C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK3C-3K

LK3C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK4C

LK4C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 4 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm Kích thước: 378x450x1830 mm...

0₫

LK4C-2L

LK4C-2L

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 8 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker liền tay nắm. Kích thước: 619x450x1830 mm...

0₫

LK4C-3K

LK4C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc

0₫

LK5C-4K

LK5C-4K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 20 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1213...

0₫

LK6C

LK6C

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK6C-3K

LK6C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 18 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa...

0₫

LK6C-4K

LK6C-4K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 24 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1213...

0₫

LK6C-5K

LK6C-5K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 30 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1510...

0₫

TM1

TM1

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, 2 cánh mở dùng chung 1 khóa, có 3 đợt di động. Kích thước: 915x450x1830 mm

0₫

TMK2

TMK2

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 2 khoangcánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830mm

0₫

TMK3

TMK3

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. ...

0₫

TMK3L

TMK3L

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Khoang giữa có...

0₫

TMK3M

TMK3M

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 1 đợt di động 2 cánh sắt...

0₫

TMK4

TMK4

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830 mm...

0₫

TMK6

TMK6

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 6 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830 mm...

0₫

TMK2C

TMK2C

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh mở, mỗi khoang có 2 đợt di động và một suốt treo quần áo. ...

0₫

TMK5

TMK5

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 1 khoang cánh kính có 2 đợt di động, 1 khoang gồm hai cánh sắt mở, 1 khoang cánh...

0₫

TMK7

TMK7

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang: 3 khoang cánh kính mỗi khoang có 2 đợt di động, 3 khoang cánh sắt mở KT: 1350x450x1830 (mm) ...

0₫

GD02

GD02

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 2 khoang cánh mở: mỗi khoang có 2 đợt di động và có có 1 suốt treo quần áo KT : 900...

0₫

GD03

GD03

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang cánh mở: 2 khoang trung có 1 đợt di động, 1 khoang bên phải có 2 đợt di động, mỗi...

0₫

GD04

GD04

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 4 khoang cánh mở: 2 khoang trung có 2 đợt di động, 2 khoang hai bên phải có 2 đợt di động,...

0₫

TMG1A

TMG1A

Giá sắt lắp ghép sơn tĩnh điện màu ghi, có 5 tầng để sách (tài liệu), các đợt di động giúp điều chỉnh độ cao của mỗi tầng ...

0₫

TMG4A

TMG4A

Giá sắt lắp ghép sơn tĩnh điện màu ghi, có 7 tầng để sách (tài liệu), các đợt di động giúp điều chỉnh độ cao của mỗi tầng ...

0₫

TMG2S2

TMG2S2

Giá sắt lắp ghép sơn tĩnh điện màu ghi, có 6 tầng kể cả đợt đáy, hồi giá hở, sử dụng 2 mặt. Kích thước: 1800x400x1760 mm...

0₫

TMK2K

TMK2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện trắng sứ, gồm 2 cánh mở, trên mỗi cánh có 2 núm tay nắm và 04 đợt di động (chú ý: giá trên...

0₫

MN-12, MN-15, MN-18

MN-12, MN-15, MN-18

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 12 (15, 18) ngăn, cánh sơn màu hồng và màu trắng so le, trên mỗi cánh có 01 núm tay...

0₫

MN-101

MN-101

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu xanh da trời , gồm 10 ngăn, cánh sơn cánh trắng sữa, trên mỗi cánh có 01 núm tay nắm. ...

0₫

MN-151

MN-151

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu xanh da trời , gồm 15 ngăn, cánh sơn cánh trắng sữa, trên mỗi cánh có 01 núm tay nắm. ...

0₫

MN-201

MN-201

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu xanh da trời , gồm 20 ngăn, cánh sơn cánh trắng sữa, trên mỗi cánh có 01 núm tay nắm. ...

0₫

MN-20

MN-20

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu xanh lá cây , gồm 20 ngăn, cánh sơn cánh trắng sữa, trên mỗi cánh có 01 núm tay nắm.(màu sơn cánh...

0₫

Máy đột Pega244

Máy đột Pega244

Máy đột Amada, Model Pega244 Lực đột: 20 tấn Hành trình trục X: 1040 mm Hành trình trục Y: 1000 mm Bộ điều khiển: 04PC Mâm mỏng:...

0₫