TỦ HỒ SƠ

0₫

TM1

0₫

TMK2

0₫

TMK3

0₫

TMK3L

0₫

TMK3M

0₫

TMK4

0₫

TMK6

0₫

TMK5

0₫

TMK7

0₫

TMK2K

TM1

TM1

Tủ sắt sơn tĩnh điện 1 khoang, 2 cánh mở dùng chung 1 khóa, có 3 đợt di động. Kích thước: 915x450x1830 mm

0₫

TMK2

TMK2

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 2 khoangcánh mở, mỗi khoang có 3 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830mm

0₫

TMK3

TMK3

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. ...

0₫

TMK3L

TMK3L

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 2 cánh sắt mở. Khoang giữa có...

0₫

TMK3M

TMK3M

Tủ sắt sơn tĩnh điện 2 khoang: Khoang trên có 2 đợt di động, khung cánh kính mở. Khoang dưới có 1 đợt di động 2 cánh sắt...

0₫

TMK4

TMK4

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 4 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830 mm...

0₫

TMK6

TMK6

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 6 khoang cánh mở, mỗi khoang có 1 đợt di động, khóa liền tay nắm. Kích thước: 1000x450x1830 mm...

0₫

TMK5

TMK5

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 3 khoang: 1 khoang cánh kính có 2 đợt di động, 1 khoang gồm hai cánh sắt mở, 1 khoang cánh...

0₫

TMK7

TMK7

Tủ sắt sơn tĩnh điện gồm 6 khoang: 3 khoang cánh kính mỗi khoang có 2 đợt di động, 3 khoang cánh sắt mở KT: 1350x450x1830 (mm) ...

0₫

TMK2K

TMK2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện trắng sứ, gồm 2 cánh mở, trên mỗi cánh có 2 núm tay nắm và 04 đợt di động (chú ý: giá trên...

0₫