Tủ locker

0₫

LK1C

0₫

LK1C-2K

0₫

LK1C-3K

0₫

LK2C

0₫

LK2C-2K

0₫

LK2C-3K

0₫

LK3C

0₫

LK3C-2K

0₫

LK3C-3K

0₫

LK4C

0₫

LK4C-2L

0₫

LK4C-3K

0₫

LK6C

0₫

LK6C-3K

0₫

LK5C-4K

0₫

LK6C-4K

0₫

LK6C-5K

LK1C

LK1C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 1 khoang cánh mở, bên trong có 2 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. ...

0₫

LK1C-2K

LK1C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 2 khoang cánh m ở , bên trong mỗi khoang có 1 đợt...

0₫

LK1C-3K

LK1C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 3 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo...

0₫

LK2C

LK2C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 2 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo đồ. Trên...

0₫

LK2C-2K

LK2C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 4 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh...

0₫

LK2C-3K

LK2C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở, bên trong mỗi khoang có 1 đợt cố định và 1 suốt treo quần áo. Trên mỗi cánh...

0₫

LK3C

LK3C

Tủ sắt sơn tĩnh điện 3 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK3C-2K

LK3C-2K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK3C-3K

LK3C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 9 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK4C

LK4C

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 4 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm Kích thước: 378x450x1830 mm...

0₫

LK4C-2L

LK4C-2L

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 8 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker liền tay nắm. Kích thước: 619x450x1830 mm...

0₫

LK4C-3K

LK4C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện 12 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc

0₫

LK6C

LK6C

Tủ sắt sơn tĩnh điện 6 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa móc.

0₫

LK6C-3K

LK6C-3K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi sáng, 18 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm và tai khóa...

0₫

LK5C-4K

LK5C-4K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 20 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1213...

0₫

LK6C-4K

LK6C-4K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 24 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1213...

0₫

LK6C-5K

LK6C-5K

Tủ sắt sơn tĩnh điện màu ghi, gồm 30 khoang cánh mở. Trên mỗi cánh có 1 khóa Locker, núm tay nắm. Kích thước: 1510...

0₫